søndag den 20. juli 2008

ESSENS

dEt pErfEktE gEmmEstEd
mEd EgEn svEdE EffEkt
mEn dEr Er hvErkEn
EllErtEr hvEdEmEl EllEr
hvEpsErEdEr dEr sEndEr
EnglEnE En fjErdEdEl
frEd EftEr kEndElsEn

Ingen kommentarer: