fredag den 4. juli 2008

~


En meget stor kat en meget stor kat en meget stor kat en meget stor kat en meget stor kat en meget stor kat en meget stor kat en meget stor kat en meget stor kat

åbent benbrud smerter i nakken smerter i hagepartiet punktformede blødninger i hjernen brud på kæben hoftebrud lårbensbrud brud på fod på operationsbordet åbent lårbensbrud det andet bens gaffel brækket kæben brækket hånden beskadiget begge hænder svulmet op til det dobbelte punktvise blødninger i hjernen bedøvet med 220 mg propafol og 100 mikrogram fentanyl pr time årh hold kæft

meget stor kat meget stor kat meget stor kat meget stor kat meget stor kat meget stor kat meget stor kat meget stor kat meget stor kat

går over vejen

-- Seriously injured in a motorcycle accident and was hit by a car found on the side of the hill and found yesterday at about 14:30 seriously injured in a motorcycle accident on the hill and found and the police indicate that The accident occurred when the Old ran out on the hill and found in his car and said she did not see from the payment of riders that Tqaibdhaalboukharih alongside the car the past In addition the hill and found serious injuries in a car accident in a motor cycle and found old man was seriously injured about 14:30 yesterday in a motor accident on a hill where He said: In the Middle East the police revealed that the incident old and the imposition of a tax on the hill and found his car and said that they do not consider the payment of riders with cars in the last tqaibdhaalboukharih Years

100 mikrogram fentanyl pr time årh hold kæft åbent benbrud pain in the neck pain in hagepartiet hagepartiet punktformede blødninger bride on the brain kæben hoftebrud lårbensbrud bride told FOD told operationsbordet åbent lårbensbrud other fork legs brækket kæben brækket affected both in terms of hænder Optional Protocol to the swelling twice punktvise blødninger sedative in Brain with 220 mg and 100 micrograms per hour fentanyl årh hold kæft και 100 μικρογραμμάρια ανά ώρα φαιντανύλης century πραγματοποιήθηκε kæft 0 micrograms fentanyl main beneficiary while holding century kæft open benbrud pain in the neck pain in the brain hagepartiet hagepartiet punktformede blødninger most kæben hoftebrud lårbensbrud bulk said that the table again said operationsbordet open lårbensbrud brækket kæben brækket affect the extent Both legs in the form of an optional protocol to two of swelling in a specific time hænder blødninger with reassuring propafol brain and 220 mg and 100 micrograms of twenty-hour hold kæft ι 100 μικρογραμμάρια ανά ώρα φαιντανύλης århundrede πραγματοποιήθηκε kæft O mikrogram fentanyl største støttemodtager mens du holder århundredes kæft åben benbrud smerter i nakke smerter i hjernen hagepartiet hagepartiet punktformede blødninger mest kæben hoftebrud lårbensbrud bulk siger bordet siger operationsbordet åbent lårbensbrud brækket kæben brækket det omfang begge ben i form af en valgfri protokol til to hævelseR i et bestemt tidsrum hænder blødninger med beroligende propafolhjerne og 220 mg og 100 mikrogram tyve timers hold kæft

1 kommentar:

Robert Henningsson sagde ...

Ελληνική:

mikrogram i timen

hold

mikrogram i timen

hold