mandag den 26. maj 2008

Medley: 07.12.00 foran bordet/ 07.12.00 bag bordet

En kvindelig medpatient, der førstegangsindlagt skal

20. indlæggelse

overflyttes til en gangplads

Indlæggelse af 28-årig mand, velkendt

midt i en depression. En simpel hændelse, men samtidig

under

en grusomhed, som egentlig

diagnosen skizofreni, henvises af

gør alle digterens sproglige kunstnerier inadækvate

overlæge

Hvad kan jeg gøre fra eller til,

Uffe Juhl Povlsen, DPC-Møllegade, pga.

hvordan kommer min digtning hende til gavn?

udtalt

Fandens også,

angst og overforbrug af Truxal og Rivotril

tænker jeg, og igen trangen efter et skud så rent og klart

gennem

at vise det hele verden

den sidste uges tid. Pt. er indstillet til SHH,

med det fineste stof af dem alle. Den meningsløse lidelse

oplyser, at

Kunne jeg dog bare,

han netop står for at blive indkaldt til

men nej. Månen skinner så klart, og mit hjerte er så

forsamtale.

formørket, at det nærmest

Samtale med pt. Pt. forklarer, at han

er som at vandre i dagslys. Så fandens klart. Hvad kan

gennem den

en digter da gøre?

sidste uges tid er kommet op på at

Systemet kan i det mindste lidt, en gangplads er bedre

indtage store

end ingenting. Men

doser Truxal og Rivotril i et forsøg på

en digter, hvad kan han? Måske af uransagelige veje og

at kooperere de

med mystikerens vision

panik/angstanfald, som han får specielt

om sjælenes enhed mejsle en statue af guld for hvert

om aftenen.

et knust hjerte

Angiver, at han nogen gange nærmest

Kommer det ingen til nytte, har jeg spildt mit ganske liv

har taget

og vil spilde det resten

medicinen i ”håndfulde”. Skønner, at han

af mine dage. Kommer det blot dig, min elskede ukendte,

den sidste

til gode, er ikke et minut

uges tid har brugt ca. 1000 mg Truxal og

på modtagelsen gemt for evighedens lup. Således på

5-7,5 mg Rivotril

den sædvanlige bænk

dagligt. Måtte i går aftes næsten flygte

på Blegdamsvej. En pludselig sorg over et andet menneskes

ud af

skæbne, et liv,

lejligheden og sad i første omgang nogle timer på

jeg formodentlig aldrig igen vil stifte bekendtskab med.

en cafe,

Måske forsagede jeg

hvorefter han ringede efter moderen,

mit betroede talent i hendes ansigt at læse et digt

der kom

Og dog kommer ansigtet

og hentede ham. Har sovet hos hende

igen, dag efter dag og aften efter aften. Og altid, altid er det

i nat, men

kvinden, som lider

føler det belastende at være hos

Martin Luther ville rent ud benægte et sådant tragisk element

moderen,

i livet. Men måske,

når han har det psykisk dårligt, da

når tragedien lader sig høre og se, forstår vi i og med kødet

hun så

Guds lov bedre end

bliver ked af det og nogle gange

han tør indrømme. Og dog, manden lider også, men på en

græder.

sær anderledes vis

Har i den periode han har taget de

Han lider som digter, og går hans lidelse end dybere, går

ekstra Truxal

kvindens skæbne forud

og Rivotril faldet i søvn allerede ved

for ham. Alene rent biologisk, men også i livet i almindelighed

20.00-

En mand alene, om han

tiden om aftenen, sover uden problemer

aldrig så meget som blot rører en kvinde, er fortabt uden hende

hele

Hvor er da digterens glorie?

natten igennem. Føler sig i løbet af

Ikke længere overgivet Gud, ikke længere over mit hoved,

dagtiden

men i elskovs varetægt, hvor

træt og hukommelsesbesværet. Sidder i

lidt jeg end bryder mig om at sige det, fordi jeg tærsker

øjeblikket og

langhalm på en pige, for hvem jeg

forsøger at skrive på en dagbog, som

beredvilligt skulle have givet et offer. Men jeg tav og lod hende i

han

stedet være et fabeldyr for min pen.

håber kan blive udgivet engang.


(Lykkegaard/ læge fra Rigshospitalets psykiatriske modtageafdeling)

1 kommentar:

Ture sagde ...

Endelig, efter visse tekniske og etiske problemer, håber jeg nu, at teksten rent typografisk er blevet nogenlunde læselig, om end den, på grund af den for overskuelighedens skyld dobbelte linieafstand, blev lidt længere end meningen var. Den ser meget anderledes ud på mit eget tekstbehandlingsprogram, men pyt med det. Jeg håber, den kan læses alligevel, som den er ment, nemlig som en sammenstilling af to tekster, der er flettet ind i hinanden. Som titlen viser, er begge nøjagtigt lige gamle, bogstaveligt talt på minutten. Og som det er anført nederst, har den faktisk to forfattere, nemlig mig (med efternavnet Lykkegaard) og den læge i modtagelsen (hvis navn står i min journal), som jeg denne aften, altså den 7. december 2000, talte med. Hvis man da kan kalde det en samtale. For når man samtænker teksten i kursiv (som er hendes udtalelse i journalen fra samtalen), med hvad der under denne tilfældige udveksling af ord fløj gennem mit hoved, og som jeg efter samtalen griflede ned (nemlig den tekst, som ikke står i kursiv) bliver manglen på egentlig samtale, endsige følelsesmæssig samklang, ret så påfaldende. Og sammenstillingen vidner vel også om, at såkaldte læsioner i den emotionelle kontakt (sådan hedder det faktisk i den psykiatriske jargon) sjældent, som her under en visitationssamtale på den psykiatriske modtagelse, er et spørgsmål om patientens mentale habitus alene, men snarere handler om lægegerningens udgangspunkt for mødet med patienten. Og dog kommer der spredt i journaludtalelsen, trods den såkaldt objektivt analyserende informationsindsamling, et menneske af kød og blod til syne. Heldigvis. For jeg kender læger godt nok til at vide, at ensomheden, trods den i øvrigt massive forskel i lidelsens tyngde, er lige stor på begge sider af bordet.

Kærlig hilsen Ture.