torsdag den 24. april 2008

antages af benovede publikummer

man trækker en streg og noget er
over og under retvendt eller spejlvendt
afhængig af om der er nogen på den modsatte side

net af stopninger
nederste lag markeret med røde cirkler
nummerordener 11
støbeforme til de korpulerede
krydsninger af bedemænd og jægersoldater
gudinder og porcelænsurinaler

inde i en bygning indkorporeres
de skabte objekter
i glasmontres døbefonde

Ingen kommentarer: