tirsdag den 19. januar 2010

ElementerTag:

25° hældning,
gitter
-spær,
beklædt m.
tag sten. Isoleret
m. 100 m m mine-
raluld og damp-
spærre.
(K-værdi: 0,33)

Ydervægge:
Vac uu m-im-
prægneret
stol-pe-kon
-struk-tion,
100 mmminera
luld, plastfolie og
17 mm Spåndex-
plader® i
helerumlængder
, 10 mm asfalti-
mprægnerede
træ f i b e r plader,
ventil-
eret h u l r u m og
1/2 st ens fa-ca-de
-mur. Mel lem
vin du er be klædes m.
vandfast plade,
sålbænke er rulleskifte,
el-e-men-
ternes K-værdi
er 0,32.

Gulve:
Over krybe-
kælder bæres
af vacuumim-
prægnerede gulv-
bjælker. Gul vel e
men terne er
af vacu umim-
prægnerede træ-
rammer m.
Dæk-o-fol og 19 mm
godkendt spå n plad
e på over-
siden, iso leret
m. 100 mmmineraluld.
Væg-til-væg-tæ
-pper i opholds-
r u m
, hall og gang.
Vind-
fang og bryggers
belægges m. kli n-
ker. (K-værdi: 0,31)

Lofter:
Ele-
men-
ter af
træ-
rammer
m. 12 mm
profil-
eret s p å n
-p
l
a
d
e.

Ingen kommentarer: