søndag den 10. maj 2009

Mølrationalitet forpupper sig i villahavernes idyl

trods økonedbrud

maler myrelogikken videre

i monokrom pengesus

verden fri for ukøbelig biomasse

og øde


håbet lugter

plastikbiotoperne stråler af plankton

Ingen kommentarer: