onsdag den 4. maj 2011

ØJENKONTAKT

ingen lagde mærke til fluen
på væggen som overhørte
en samtale under fire øjne
med fluens to var det fak-
tisk en samtale under seks
øjne og ved det at fluen så
dobbelt blev det alt i alt til
en samtale under otte øjne
det skulle være mærkeligt
om der ikke slap noget ud
fra den samtale med så man-
ge øjenpar tilstede i rummet

Ingen kommentarer: