mandag den 1. februar 2010

Skyd ikke folk
Rantzausgade, sommeren 2009.

Ingen kommentarer: