torsdag den 1. oktober 2009

Liste

Sortere stregerne i Picasso
Normalisere f'erne
Male skorstene lyseblå
Ændre et ord i alle bøger

2 kommentarer:

MARIE LADEFOGED sagde ...

Jeg kan rigtig godt lide sætningen: "Ændre et ord i alle bøger". I det hele taget gode projekter på listen.

Mogens Bynkou Nielsen sagde ...

Tak - Jeg havde flere lister, som til sidst blev kogt sammen til disse "projekter"